Werkwijze

De Stuiterbal Kindercoaching_Werkwijze_Wat doet een kindercoach

Wat doet de coach?

De Stuiterbal biedt hulp voor kinderen, ouders en jongvolwassenen bij vragen over het gedrag, de ontwikkeling of een gebeurtenis. De focus ligt op talentgedreven coachen. Dit betekent dat we altijd samen op zoek gaan naar de unieke talenten van het kind of de jongvolwassene en vanuit deze prachtige talenten samen werken naar een oplossing. Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp. Als u merkt dat uw kind moeite heeft met bepaalde emoties of uitingen of in een moeilijke periode zit, dan kan de Stuiterbal helpen. Werken vanuit de positieve psychologie waarbij gefocust wordt op positieve ervaringen en kwaliteiten (talenten) van het kind of de jongvolwassene, dat is coaching bij De Stuiterbal. Op deze manier leert het kind of de jongvolwassene anders naar zichzelf te kijken en kan het meer veerkracht en zelfvertrouwen leren ontwikkelen.

Hoe naar de coach?

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van De Stuiterbal heeft u geen verwijzing nodig. U kunt gewoon contact opnemen om een afspraak te maken. Let wel, kosten worden standaard niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Voor expats hebben wij met sommige bedrijven een overeenkomst, informeer hiernaar bij uw HR afdeling.

De Stuiterbal Kindercoaching_Werkwijze_Wanneer naar een kindercoach
De Stuiterbal Kindercoaching_Werkwijze_Wat doet een kindercoach niet

Wat doet een coach niet?

De Stuiterbal geeft geen therapie en voert geen onderzoek uit, zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar AD(H)D. Hiervoor gaat u naar een kinderpsycholoog of orthopedagoog. Kindercoaching is er voor hulpvragen die passen binnen de normale ontwikkeling van een kind. Heeft uw kind een afwijkende ontwikkeling of problemen op meerdere gebieden die hem of haar erg belemmeren (zowel thuis als op school), dan is hulp van een kinderpsycholoog of orthopedagoog wellicht meer passend. U kunt met uw huisarts overleggen over wat het beste past bij jullie hulpvraag en situatie.

De Stuiterbal Kindercoaching_Werkwijze_Hoe werkt kindercoaching
De Stuiterbal Kindercoaching_Coaching_1

Wat gebeurt er in een coaching sessie?

De Stuiterbal werkt altijd op een prettige manier samen met uw kind of met de jongvolwassene aan de doelstellingen. Er wordt naast diverse gesprekstechnieken ook gebruik gemaakt van sport en spel. We doen rollenspellen en werken in een werkboek. Samen gaan we op zoek naar de talenten van uw kind of van de jongvolwassene en door gebruik te maken van de creativiteit van uw kind of van de jongvolwassene worden er veel nieuwe ontdekkingen gedaan. Coaching materialen die gebruikt worden tijdens de sessies zijn ook te bestellen in de praktijk voor thuisgebruik.

Neem vrijblijvend contact op